Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim