Centrala telefoniczna- PRZYCHODNIA ul. Kościuszki 9

25 506-52-90

25 758 42 46 (do 49)