Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Mińsku Mazowieckim

Województwo Mazowieckie
Powiat Miński
ul. Szpitalna 37

05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-18-41-618

tel 48 (0-25) 758-30-01 do 05

fax.  48 (0-25) 759-16-66

spzozmm@spzozmm.pl

Dyrektora SPZOZ - Mariusz Martyniak

p.o. Zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa - Marek Olewiński

Naczelna Pielęgniarka - Barbara Trynkiewicz

Główny Księgowy - Agnieszka Chojecka-Zaperty

 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

 
Dokumenty oraz druki publikowane są w formacie pdf. oraz doc.
aby pobrać przeglądarkę umożliwiającą przeglądanie plików w formacie pdf.
 kliknij w poniższy link

obrazek
Producent:

http://www.adobe.com

Przeglądarkę plików MS Word można pobrać z naszej strony.