Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnejw Mińsku Mazowieckim
ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-18-41-618 REGON: 712351100 KRS: 0000114964

Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 922600050010010020000070

tel 48 (0-25) 506-51-01 do 05

fax.  48 (0-25) 506-51-09

Adres email: spzozmm@spzozmm.pl

Adres skrytki ePUAP: /spzozmm/Skrytka_ESP

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Mariusz Martyniak

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

Piotr Gryglas

Naczelna Pielęgniarka

 Barbara Trynkiewicz

Główny Księgowy

 Agnieszka Chojecka-Zaperty